MOM in Energetska agencija za Podravje med tremi najboljšimi v Evropski uniji
vodoravna delilna črta


V Bruslju je od 22. do 26. marca potekal Evropski teden trajnostne energije. To je največji dogodek, ki ga Evropska komisija organizira za promocijo trajnostne rabe in potrošnje energije. V Bruslju in številnih mestih po Evropi se izvajajo aktivnost z namenom informiranja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi o problematiki podnebnih sprememb in emisij ogljikovega dioksida, ki je neposredno povezana s proizvodnjo in rabo energije. Na nivoju Evropske unije se mesečno sprejema nova zakonodaja na področju trajnostne energije, ki nalaga obveznosti predvsem državam članicam. Ukrepi varčevanja in rabe obnovljivih virov energije pa se izvajajo večinoma na lokalnem nivoju in tako močno posegajo v naše vsakdanje življenje. Zaradi tega je želja Evropske komisije, da se aktivno povezuje tudi z lokalnimi skupnostmi in ljudmi, ki delujejo in živijo v občinah. V ta namen je Evropska komisija oblikovala program oziroma iniciativo imenovano »Managenergy«, katere namen je vzpodbujanje občin in energetskih agencij, da prevzamejo aktivno vlogo na področju trajnostne energije. V okviru te iniciative Evropska komisija vsako leto izbira projekte, ki predstavljajo primere najboljših praks na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v vsej Evropski uniji. Projekti morajo dokazati, da so aktivnosti za varčevanje z energijo ali rabo obnovljivih virov energije že izvedli in da so ali privarčevali energijo in denar ter zmanjšali emisije ogljikovega dioksida ali da so pridobili energijo iz obnovljivih virov.

 

Za nagrado se je letos potegovala tudi Mestna občina Maribor skupaj s svojo Energetsko agencijo za Podravje. Prijavili smo projekt Vzpostavitev centralnega energetskega upravljanja v šolah in vrtcih v občini in povezavo teh aktivnosti z učnim procesom. To je projekt, ki ga Energap izvaja že od leta 2007.

 

Ocenjevanje projektov je potekalo v Bruslju in v komisij so bili predstavniki Evropske komisije, energetskih agencij in lokalnih skupnosti iz Evropske unije. Mariborski projekt je bil uvrščen med tri finalne nominirance v kategoriji energetskih agencij. Nagrade žal nismo prijeli, čeprav je ocenjevalna komisija povedala, da je bila odločitev zelo težka, kajti vsi finalni projekti so bili odlični. Tako je nagrado prejel projekt, ki se izvaja na Škotskem. Mariborski projekt pa je pridobil certifikat nominiranca za najboljši projekt primera dobre prakse za lokalno usmerjene aktivnosti v letu 2010.

 

Svečana slovesnost razglasitve nominirancev in nato nagrajenca je bila v Bruslju 24. marca 2010. Prisotnih je bilo preko 300 ljudi. Podelitve se je udeležil tudi župan Mestne občine Maribor Franc Kangler skupaj z direktorico Energetske agencije za Podravje dr. Vlasto Krmelj. Nagrade in certifikate so podelili komisar Evropske komisije za energijo Günther Oettinger in gostja, podžupanja Zagreba Jelena Pavičić Vukičević ter vodja oddelka za obnovljive vire energije pri Evropski agencij za konkurenčnost in inovativnost William Gillett. Že sama podelitev je predstavljala veliki promocijski dogodek. Čestitali so nam številni  udeleženci, dobili smo tudi vabila za predstavitev našega projekta v drugih državah. S tem smo odprli številne možnosti sodelovanja tudi v prihodnje. Mariborski projekt bo predstavljen tako na spletnih straneh Evropske komisije kot tudi v njihovih publikacijah. S tem si Maribor in Energetska agencija utirata pot med najboljše v Evropi na področju trajnostne rabe energije.     

 

Nominiranost za nagrado in podeljen certifikat za primer dobre prakse pomeni za Maribor in Slovenijo veliko priznanje in potrditev, da so aktivnosti, ki jih izvajamo v Maribor takšne, da jih lahko pokažemo tudi drugim v Evropi. Ponosni smo, da postaja Maribor vzor za druga mesta ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. To je rezultat vloženega dela in sodelovanja s široko mrežo partnerjev, sodelavcev in uporabnikov, ki nam pomagajo uresničevati cilje podnebno energetskega paketa, ki nas zavezuje k zmanjšani rabi energije in večji uporabi obnovljivih virov energije. Prepričani smo, da bomo skupaj s politično in strokovno javnostjo ter občani sposobni voditi takšno energetsko strategijo naše občine, ki bo zagotavljala tako gospodarsko rast in razvoj Maribora kot tudi primerne okoljsko socialne pogoje za življenje.

 

Javno priznanje Evropske komisije daje mestu Maribor tudi odgovornost za njegovo delovanje v prihodnosti. Menimo, da smo presegli mejnik, kjer smo se spraševali, ali smo sposobni v Mariboru energetske strategije tudi realizirati. Sprejeli smo lokalni energetski koncept in imamo pripravljene akcijske načrte. Sedaj je primeren čas, da se mesto Maribor tudi uradno pridruži mestom V Evropi, ki so se s tako imenovano »Zavezo županov - (Covenant of Mayors)« zavezali, da bodo uresničili in celo presegli cilje, ki si jih je zadala Evropska unija. Ti cilji so: za 20% povečana energetska učinkovitost, za 20% zmanjšane emisije ogljikovega dioksida in doseči najmanj 25% obnovljivih virov energije. Do sedaj je zavezo županov podpisalo že preko 1300 mest, velikih in malih. Podpis zaveze ne pomeni samo zaveze na papirju, kajti mesta podpisnice morajo letno poročati o izvajanju ukrepov in doseganju ciljev, ki jih nato vrednoti Evropska komisija. Aktivnosti na področju trajnostne energije v mestu predstavljajo tudi možnost za gospodarski razvoj, ne samo zaradi varčevanja, ampak predvsem zaradi investiranja v varčevalne ukrepe obnovljivih virov energije, kajti te investicije predstavljajo eno izmed najbolj sigurnih naložb.

 

Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012 – ČISTA ENERGIJA - je ponovno z dejanji pokazal, da mislimo resno in da zmoremo.

 


vodoravna delilna črta