Vabilo na 13. sejo Varnostnega sosveta MOM
vodoravna delilna črtaPo določilu 16. člena Poslovnika varnostnega sosveta

 

 

 

S K L I C U J E M

 

13. redno sejo varnostnega sosveta Mestne občine Maribor,

 

ki bo v četrtek, 25. marca  2010, ob 13.00 uri,

 

v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra  

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3. Potrditev zapisnika 12. redne seje varnostnega sosveta

 

4. Informacija o varnostnih pojavih na območju MOM v letu 2009

 

5. Obravnava problematike gostinskih lokalov in obravnava problematike gostinskih vrtov v  mestu

 

6. Razno

 

 

 

 

 

PODŽUPAN 

 

Rok PEČE, l.r.

 

 


vodoravna delilna črta