Vabilo na 14. izredno sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

14. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v SREDO, 31. MARCA 2010, ob 16. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 – druga obravnava GMS - 742

 

 

Opomba:

 

K odloku o proračunu v drugi obravnavi lahko mestni svetniki vložijo amandmaje, pri čemer morajo upoštevati pravilo o ravnotežju med proračunskimi prejemki in izdatki, s tem, da izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta