Spomladanska akcija varstva dvoživk Za tremi ribniki v Mariboru
vodoravna delilna črta                        
Ceste in promet so v zadnjih letih prepoznane kot eden izmed glavnih dejavnikov, ki ogrožajo populacije dvoživk. Uničujejo, zmanjšujejo in fragmentirajo kopenski ali vodni habitat dvoživk, predvsem pa prekinjajo selitvene poti, ki so pri dvoživkah ustaljene. Posledice prometa na dvoživke so na najbolj vidne v času selitvenih obdobij na odsekih cest, kjer se dogajajo množični pomori.

V Mariborskem parku se na cesti Za tremi ribniki ob zadnjem ribniku že leta srečujemo s problematiko dvoživk na cestah. Navadne krastače in rjave žabe se spomladi, ko se temperatura dvigne na 4-5 °C, množično odpravijo iz prezimovališč proti vodnim bivališčem, kjer mrestijo. Selijo se večinoma v vlažnih, deževnih nočeh. Na svoji poti proti ribnikom, mlakam, potokom in drugim vodam naletijo na oviro – pot jim prečka cesta. Odseke, kjer prihaja do množičnih povozov dvoživk, imenujemo črne točke in ena takih črnih točk je tudi cesta Za tremi ribniki v Mariboru.

Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev bo ob podpori Mestne občine Maribor, Sektorja za varstvo okolja in ohranjanje narave v mesecu marcu in aprilu izvajalo akcijo večernih prenašanj dvoživk preko ceste Za tremi ribniki. V ta namen bodo njihovi člani letos za Tremi ribniki pri velikem ribniku postavili 250 m varovalne ograje za dvoživke, ki jo bodo s pomočjo prostovoljcev vsak dan ob sedmih zvečer pregledovali. Dvoživke, ki se bodo ustavile ob ograji, bodo pobrali v vedra in varno odnesli preko ceste k ribniku.

Poiščete jih lahko na Facebook naslovu – Varstvo dvoživk na cesti Za tremi ribniki v Mariboru, kjer vas bodo sproti obveščali o poteku akcije, ali pokličite kontaktno osebo na telefonsko številko 031 383 326 (Iris Petrovič).

Člani Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev vas vabijo, da se jim pridružite pri akciji!

Foto: Iris Petrovič

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta