Univerzitetno združenje športnih pedagogov
vodoravna delilna črta

Koroška c 130, 2000 Maribor
ikona telefona (02) 332-82-95

Predsednik:Aleksander Pajtler
Identifikacijska številka za DDV: SI
Matična številka:
TRR:


vodoravna delilna črta