Tridnevno delovno srečanje projekta Active A.G.E. v Mariboru
vodoravna delilna črta


 

Active A.G.E. je projekt v okviru EU omrežja URBACT II, v katerega je poleg sedmih evropskih mest (Rim, Praga, Edinburg, Solun, Dobrich, Sevilla in Starograd Gdanski) vključeno tudi mesto Maribor.

 

 

V Mariboru poteka tridnevno delovno srečanje v okviru evropskega projekta Active AGE. Active A.G.E. je projekt v okviru EU omrežja URBACT II. Gre za povezovanje s partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder. Za izvedbo tega projekta se je v vsakem od mest ustanovila lokalna podporna skupina, ki bo s pomočjo izmenjav izkušenj med mesti in s podporo evropskih strokovnjakov pripravila LOKALNI AKCIJSKI NAČRT na tem področju.

 

Partnerska mesta projekta Active Age so:

 

-         Praga (Češka Republika)

 

-         Edinburg (Velika Britanija)

 

-         Solun (Grčija)

 

-         Dobrich (Bolgarija)

 

-         Sevilla (Španija)

 

-         Starograd Gdanski (Poljska)

 

-         Rim  (Italija)

 

-         Maribor (Slovenija).

 

Vodilni partner je Občina Rim, Mestna občina Maribor se je kot partnersko mesto vključila v projekt že leta 2008.

 

Projekt se na Mestni občini Maribor izvaja v Službi za razvojne projekte in investicije –projektni pisarni v sodelovanju z Uradom za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost.

 

 

 

V projektno skupino Active AGE pa so vključeni še člani iz:

 

-        Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve (g. Aleš Kenda, sekretar na Direktoratu za socialne zadeve), 

 

-        Zavoda RS za zaposlovanje, območna enota Maribor,

 

-        Ekonomskega instituta Maribor, Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov , ter

 

-        Društva Drava in Slovenske zveze za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije.

 

 

Koordinator projektne skupine Active AGE v Mariboru  je Andreja BU DA R (Mestna občina Maribor).

 

 

Projekt Active Age je razdeljen na tri podteme:

 

-        Starost in gospodarstvo,

 

-        Starost in storitve na področju oskrbe in

 

-        Starost in negotovost.

 

 

Tema srečanja v Mariboru je: Starost in storitve na področju oskrbe, zato so se projektni skupini kot projektni partnerji priključili še predstavniki iz:

 

-        Doma starejših občanov Tezno, kjer je potekal del delovnega srečanja in so si ga udeleženci v okviru študijskega obiska tudi ogledali;

 

-        Centra za pomoč na domu in

 

-        Doma Danice Vogrinec.

 

 

Demografske spremembe v veliki meri vplivajo na skoraj vsa področja mestnega življenja. Lokalne oblasti si na tem področju ne morejo privoščiti neaktivnosti. Demografsko staranje ne bo imelo enakih vplivov na vsa mesta, a je sedaj pravi trenutek, da se mesta ozrejo na bodoči razvoj svojega urbanističnega in prostorskega načrtovanja, sistema socialne varnosti, trga dela, infrastrukture in seveda tudi financ.

 

Maribor je gostil 40 udeležencev iz partnerskih mest projekta Active AGE. Zadnji dan so vsi udeleženci v mešanih skupinah pripravljali povzetke in pripravljali plane za možne nove korake pri odzivu na zahteve po storitvah povezanih z oskrbo starejših in ustvarjanju pogojev za neodvisno življenje.

 


vodoravna delilna črta