Vabilo na 11. sejo SPVCP
vodoravna delilna črtaVabimo Vas, da se udeležite 11. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor, ki bo v

 

 

TOREK, 2. marca 2010 ob 13.00 uri

 

 

v sejni sobi AMD TAM Maribor, Zagrebška c. 29, Maribor.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1.      Pregled zapisnika zadnje seje,

 

2.      Ocena prometno varnostnih razmer na območju MO Maribor v letu 2009,

 

                  (oceno poda predstavnik Policije),

 

3.      Zaključno poročilo o delu SPV v letu 2009,

 

4.      Zaključno poročilo projekta PASAVČEK v letu 2009,

 

5.      Izvedba zaključne prireditve ''Red je vedno pas pripet'' in spremljevalnih aktivnosti,

 

6.      Pregled aktivnosti SPV v drugem trimesečju 2010,

 

7.      Razno:  sofinanciranje programa ''Jumicar'' v OŠ v šolskem letu 2009/2010,

 

-    prošnja za pomoč pri nabavi opreme za prometni poligon

 

 

 

Prijazen pozdrav.

 

 

 

Bojan KRAJNC, l.r.

 

Predsednik sveta za preventivo

 

in vzgojo v cestnem prometu

 

 


vodoravna delilna črta