Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu
vodoravna delilna črta


 

Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu je investicijski projekt, ki je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor, Ministrstva za kulturo RS in Evropske unije.

 

 

Zgodovinski izsek

 

Zaradi neustreznih prostorskih pogojev, v katerih deluje javni zavod Lutkovno gledališče Maribor, so bile želje o gradnji novega lutkovnega gledališča že dolgo prisotne. Obnova minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča je predstavljala možnost umestitve Lutkovnega gledališča Maribor v minoritski kompleks s sočasno obnovo kulturnega spomenika. Z nameravano investicijo se bo obnovilo degradirano staro mestno jedro, zapolnitev s kulturnimi vsebinami pa bo poskrbela za večjo atraktivnost regije.

 

Načrti za prenovo so bili zastavljeni v letu 2005, ko je bila izvedena statična ojačitev ter sanacija temeljev, vendar se je rekonstrukcija Minoritskega samostana ter izgradnja Lutkovnega gledališča Maribor pričela šele v letu 2007.

 

 

Namembnost objekta in dejavnosti

 

Objekt bo namenjen delovanju Lutkovnega gledališča Maribor in njegovi širitvi programa, predvsem v korist programom za mladino in odraslo občinstvo.

 

V objektu se bodo nahajali tudi Muzej lutk, kavarna in slaščičarna.

 

 

V obnovljenem kompleksu bo Lutkovno gledališče Maribor letno izvedlo:

 

-          5 premier

 

-          16 obnovitvenih predstav iz prejšnjih sezon

 

-          1 uprizoritev v lutkovnem studiu

 

-          39 gostovanj drugih gledališč

 

-          10 razstav

 

-          organiziral festival Poletni lutkovni pristan.

 

 

Hkrati bodo v okviru LGM potekali različni programi animacij za otroke, programi usposabljanja za pedagoge ter podpora izvajanju celovitega lutkovnega izobraževanja za mlade lutkovne ustvarjalce. Obiskovalcem bo omogočen tudi ogled samostanskega kompleksa s strokovnim vodenjem.

 

 

Skupna uporabna površina po obnovi: 2.474,46 m²

 

 

Vrednost investicije in sofinanciranje

 

Vrednost investicije je 14.172.541 EUR

 

 

Projekt je delno financiralo Ministrstvo za kulturo RS v višini 3.338.340,15 EUR. V letih 2007 in 2008 smo uspešno počrpali 2.793.877,82 EUR.

 

 

Projekt smo avgusta 2008 uspešno prijavili na javni razpis SVLR za pridobitev EU sredstev in s tem pridobili možnost črpanja EU sredstev iz strukturnih skladov EU za regionalni razvoj v višini 6.409.827 EUR. V letu 2009 smo iz SVLR dobili še dodatna sredstva v višini 129.372,00 EUR, ki so nam bila s pogodbo dodatno dodeljena.

 

 

Skupaj smo do konca 2009 počrpali:

 

MK RS                     2.793.877,82 EUR

 

SVLR                       3.026.857,00 EUR

 

Skupaj:                    5.820.734,82 EUR

 

 

V letu 2010 predvidevamo črpanje iz razpisa SVLR v višini 3.512.342,17 EUR.

 

Preostanek investicije v višini 4.839.464,01 EUR je zagotovljen iz lastnih virov MOM.

 

 

Investicija bo zaključena do septembra 2010.                     

 

 

 

Projekt »Lutkovno gledališče v minoritskem samostanu« delno financira  Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 


vodoravna delilna črta