Razvojni program Mestne občine Maribor za obdobje 2002-2005
vodoravna delilna črta

Vsebina

RAZVOJNE USMERITVE, CILJI, STRATEGIJA IN RAZVOJNI PROGRAM MOM ZA OBDOBJE 2002-2005

I. Razvojne usmeritve, cilji in razvojna strategija

1.  Uvod
2. Dokumenti dolgoročnega razvoja
3. Razvojni cilji
4. Razvojna strategija

II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MOM ZA OBDOBJE 2002- 2005

1.Viri sredstev za financiranje načrta razvojnih programov
  Pregled sredstev in virov sredstev po področjih dejavnosti za obdobje 2002-2005
2. Obrazložitev načrtov in pregled virov sredstev po področjih
2.1. Prostorsko načrtovanje
2.2. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
2.3. Stanovanjska gradnja
2.4. Varstvo okolja
2.5. Komunalna hidrotehnika
2.5.1 Izgradnja in obnova vodovodov
2.5.2 Izgradnja centralne čistilne naprave in kolektorja
2.5.3 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja
2.6. Program ravnanja z odpadki
2.7. Izgradnja plinovodov in toplovodov
2.8. Izgradnja in obnova cestnega omrežja
2.9. Vlaganje v prometno infrastrukturo in procesno posodobitev občinskih  prometnih sistemov
2.10. Obnova in pridobivanje zelenih površin
2.11. Prenova poslovnih prostorov
2.12. Vlaganje v upravne prostore
2.13. Družbena infrastruktura
2.13.1 Izgradnja in obnova osnovnih šol
2.13.2. Izgradnja in obnova objektov kulturnih ustanov
2.13.3. Izgradnja doma za starejše občane
2.13.4. Izgradnja zobozdravstvenih ambulant
2.14.  Izgradnja in obnova športnih objektov
2.15. Nadgradnja in obnova reševalnega centra
2.16. Informacijski sistem in obdelava podatkov

III RAZVOJNI PRGORAM MOM ZA LETO 2002?2005?Pregled po področjih


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Pregled po območjih  - Razvojni program MOM za leto 2002-2005
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Pregled sredstev in virov sredstev  - Pregled po področjih dejavnosti za obdobje 2002-2005
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  RP 2002-2005  - Razvojne usmeritve, cilji, strategija in razvojni program MOM za obdobje 2002-2005
vodoravna delilna črta