Vabilo na nadaljevanje 13. izredne seje Mestnega sveta
vodoravna delilna črta

 

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor  (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

NADALJEVANJE 13. IZREDNE SEJE  MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

KI BO V  PETEK, 5. FEBRUARJA 2010, OB 13.00 URI,   V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

z naslednjim  DNEVNIM REDOM:

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

4.      Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS – 696

 

5.             Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 02/01-2010BS  Ureditev in prenova kompleksa Mariborskega otoka in levega brega GMS - 743  (naslovnica z obrazložitvijo)

 

6.             Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 01/01-2010BS Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice GMS - 744 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

7.             Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 03/01-2010 BS Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor GMS – 745 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

8.             Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12744/2010 Brv Lent  - Tabor  GMS - 746  (naslovnica z obrazložitvijo)

 

9.             Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12745/09 Ureditev širšega območja Glavnega trga v  Mariboru GMS – 747 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

10.         Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12746/09 Nabrežja reke Drave GMS – 748 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta