Vabilo na 13. izredno sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor  (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M

 

13. IZREDNO SEJO  MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

KI BO V  PONEDELJEK, 1. FEBRUARJA 2010, OB 13.00 URI,   V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.         Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.         Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.         Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010  - prva obravnava GMS - 742

 

4.         Dokument identifikacije investicijskega projekta za izvedbo investicije ureditve in prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave GMS - 743  (naslovnica z obrazložitvijo)

 

5.         Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice GMS - 744 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

6.         Dokument identifikacije investicijskega projekta Umetnostna galerija Maribor GMS – 745 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

7.         Dokument identifikacije investicijskega projekta Brv Lent  - Tabor  GMS - 746  (naslovnica z obrazložitvijo)

 

8.         Dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev širšega območja Glavnega trga v  Mariboru GMS – 747 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

9.         Dokument identifikacije investicijskega projekta nabrežja reke Drave GMS – 748 (naslovnica z obrazložitvijo)

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta