Prazniki brez petard!
vodoravna delilna črta


Varnostni sosvet Mestne občine Maribor bo tudi letos izvedel akcijo "Prazniki brez petard!" s katero želijo doseči, da bi božično novoletni prazniki minili s čim manj pokanja petard in posledično tudi z manjšim številom poškodb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.

 

Policisti bodo ukrepali zoper vse, ki bodo uporabljali prepovedana pirotehnična sredstva, zlasti v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih ter na površinah, kjer bodo potekale javne prireditve.

  


vodoravna delilna črta