Podpis pogodbe za GOI - vzhodna tribuna za II. fazo stadiona Ljudski vrt
vodoravna delilna črta


Foto: Matjaž LedinekDanes je v Mestni hiši Rotovž potekal podpis pogodbe s podjetjem Granit d.d. za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del - vzhodna tribuna za II. fazo stadiona Ljudski vrt. Podpisniki pogodbe so bili župan Mestne občine Maribor Franc Kangler, predsednik Zveze mariborskih športnih društev Branik prof. dr. Alojz Križman in direktor podjetja Granit d.d. Peter Kosi.

 

 

Vrednost izbrane ponudbe.                                1.862.437,90 EUR

 

 

                                               DDV                   372.487,58 EUR

                                               SKUPAJ           2.234.925,48 EUR

 

 

 

Rok izvedbe                  8 mesecev od oddaje naročila (31.7.2010)          

 

 

OBSEG DEL

 

1.       GRADBENA DELA

 -          pripravljalna, zemeljska dela (izkopi)

-          betonska dela (podložni betoni, armirani pasovni temelji, talne plošče, stopnišča, jaški, podstavki)

-          terenska dela (opaži pasovnih temeljev, prezračevalnih jaškov, stopnišč,  dvigalnega jaška, predelnih sten)

-          zidarska dela (horizontalne in vertikalne hidroizolacije, toplotne izolacije, predelne stene, ometi, vgradnje)

-          ključavničarska dela (protipožarna vrata, kovinska vrata, kovinske notranje ograje, kovinske stopnice, pohodne ploščadi)

-          mizarska dela (vrata)

-          keramičarska dela (obloge zidov, talne ploščice)

-          estrihi

-          tlaki (tudi športnih podi v obeh telovadnicah)

-          slikopleskarska dela

-          predelne stene in zidovi

-          steklarska dela

-          fasadni paneli.

 

2.       ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

-          Svetilke, kabelske in instalacijske povezave, stikalni del, omare, razdelilci, varnostna razsvetljava, signalnokomunikacijske instalacije, požarne instalacije, varovanje

 

3.       STROJNE INŠTALACIJE

-          Ogrevanje/hlajenje, plinska kotlovnica, solarni del, toplotno razdelilna podpostaja, prezračevanje, vodovodna instalacija, sanitarna oprema)

 

Skupna površina prostorov pod vzhodno tribuno: 3.600 m²

(klubski prostori, sanitarije, garderobe, umivalnice, kotlovnica, 2 šolski telovadnici).

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta