Sestanek s predsedniki KS in MČ
vodoravna delilna črta


Na sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Maribor je vodja Režijskega obrata na MOM Matej Zupanič navzočim podrobneje predstavil organizacijo in delovanje Režijskega obrata. Povedal je, da dela, kot so čiščenje javnih površin, obcestnih jarkov, prepustov, muld, bankin in košnjo trave trenutno izvaja skupina petih delavcev, katerim se bo v kratkem pridružilo še pet oseb, in sicer v okviru programa javnih del. Podrobno je predstavil terminski plan dela RO ter dodal, da si želi, da bi RO obkrožil celotno občino do pet krat v letu. Na koncu je navzočim sporočil številko mobilnega telefona in svoj elektronski naslov, na katerega je, kot pravi, dosegljiv 24 ur dnevno ter izrazil željo po čim boljšem sodelovanju, predvsem v prihajajočem zimskem času, ko dela zaradi čiščenja snega iz javnih površin najbrž ne bo zmanjkalo.
V drugem delu je Staško Vešligaj, vodja Službe GIS, navzočim predstavil E – register javne gospodarske infrastrukture, ki je zainteresiranim prosto dostopen na spletni strani MOM (www.maribor.si) in s pomočjo katerega lahko uporabnik dobi podatke o vseh vodih (elektrika, vodovod, plin, itd.), ki potekajo po določenem zemljišču.

 

 


vodoravna delilna črta