Saditev nadomestnih dreves v Mestnem parku
vodoravna delilna črta
3.11.2009


Danes je v Mestnem parku potekala saditev nadoemstnih dreves, župan Mestne občine Maribor Franc Kangler pa je
 sodeloval pri saditvi školjkastolistnega gradna v neposredni bližini starega pri promenadi.


Mestni park v Mariboru je star že več kot 100 let in v njemu raste okoli 100 vrst domačih in tujih listavcev ter iglavcev. Približno četrtina dreves izvira še iz časa prve zasaditve. Po skupnem terenskem ogledu predstavnikov Urada za komunalo, promet okolje in prostor, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in arboristke Tanje Grmovšek v marcu 2009 so pristojni sklenili, da se bodo letos v jeseni opravila večja vzdrževalna dela na lesnatih rastlinah v Mestnem parku, ki zajemajo tudi sajenje nadomestnih dreves.

 

Tako so bila ob rednih vzdrževalnih delih opravljena tudi večja vzdrževalna dela, ki med drugim zajemajo odstranitev 17 izbranih dreves in nadomestno saditev 18 novih dreves na ustrezna mesta. Nadomestna drevesa so načeloma enake vrste in so zasajena v neposredni bližini starih dreves oz. na bolj primerni lokaciji glede na vrsto. Predhodni terenski ogled novega sadilnega materiala je pokazal, da 3 drevesa ne ustrezajo normativom , ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Ta drevesa so katalpa, ki ima nedefinirano krošnjo in je zato potrebna zamenjava s kvalitetnejšo parkovno sadiko; rogovilar, ki ima nedefinirano krošnjo (izrazita dvovrhatost) in mandžurski grmasti javor, ki je nedefinerane oblike (grmovna krošnja ni pravilno oblikovana, prevelik letni prirast). Za parkovne saditve se uporabljajo le sadike najvišje kakovosti, zato je Mestna občina Maribor izvajalca del, podjetje Florina, že pozvala, da odstrani 3 neustrezna drevesa in jih nadomesti z drevesi v skladu z razpisno dokumentacijo in s 30. členom pravilnika o načrtovanju, sajenju in negi lesnih rastlin na javnih površinah v Mestni občini Maribor. V sklopu saditve 18 dreves je še nekaj takšnih, ki ne ustrezajo popolnoma normativom parkovne sadike, saj jim bo zaradi slabše vzgoje v drevesnici potrebno nameniti več vzdrževalnih posegov, predvsem korekcijskih rezov za izoblikovanje kvalitetne krošnje. Posebej je potrebno izpostaviti dva divja kostanja, en gaber ter en rogovilar, pri katerih sta razvita dva ali več vrhov, ki jih bo s korekcijskim rezom v prihodnjih letih potrebno preoblikovati. Problematičen je še drobnocvetni divji kostanj, kjer je viden odmrli ves enoletni prirast; omenjeno drevo zaenkrat ni potrebno zamenjati, ampak v primeru, da v naslednjem letu ne bo kazalo primernih vitalnih znakov, ga bo izvajalec moral zamenjati v sklopu 2-letne garancijsko vzdrževalne dobe. Enako velja tudi za 4 drevesa,ki jim bo v prihodnjih letih potrebno nameniti več vzdrževalno korekcijskih del zaradi nepravilno oblikovane krošnje oz nepravilne izbire kvalitete sadik. Pri sadilnem materialu pa je pohvalno, da so pri podjetju Florina uspeli dobaviti školjkastolistni graden, ki je zelo težko dostopen. Drevo je sicer v nekoliko manjšem obsegu, kot se zahteva, ampak je na pogoje dobave še sprejemljivo.

 

Za omenjeni poseg je Mestna občina Maribor pridobila potrebna soglasja s strani Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Z nadomestno zasaditvijo bomo pomladili in oživili Mestni park ter ga tako ohranili še za naslednje generacije.

 

Med večja vzdrževalna dela, ki jih je Mestna občina Maribor opravila v letošnjem letu, sodi tudi odstranitev nevarnih, suhih, obolelih, polomljenih ali poškodovanih vej nad sprehajalnimi potmi, odstranitev bršljana iz debel dreves in grmovnic, načrtno obrezovanje večine sklopov grmovnic iz tis ter obrezovanje drugih grmovnic.

 

V prihodnjem letu namerava Mestna občina Maribor nadaljevati s postopkom zamenjave dotrajanih dreves, saj je Mestni park potreben celovite prenove. Večina dreves je namreč zelo starih, slabo vitalnih, kar pa predstavlja nevarnost rušitev ob vse pogostejših neurjih.

 

 


vodoravna delilna črta