Svečano odprtje obnovljenega večnamenskega objekta – kulturnega doma v Kamnici
vodoravna delilna črta


Danes je v Kamnici potekalo svečano odprtje obnovljenega večnamenskega objekta – kulturnega doma v Kamnici. Načrti za prenovo in dograditev KD Kamnica so bili izdelani že v letu 2005. Leta 2007 smo zaradi želje krajanov po podružnični lekarni dopolnili projekt za prenovo in dograditev ter tako lekarno umestili v obstoječ objekt. Nova večnamenska zgradba je za krajane Kamnice in okolice velika pridobitev, saj bodo v zgradbi ob KS in KU našle prostor vse krajevne in kulturne organizacije. »Večnamenski objekt bo služil za kulturne namene različnih društev in različne potrebe KS Kamnica. V njem bo svoj prostor našla tudi knjižnica, ki bo pomembno izobraževalno središče in zakladnica znanja. Objekt bo tudi zdravstveno sedišče, saj bo v njem zdravstveni dom, zobna ambulanta, protibolečinska ambulanta in lekarna. Za opremo večnamenskega objekta Kamnica smo pridobili tudi evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja,« je povedal župan Mestne občine Maribor Franc Kangler.

 

 

V večnamenskem objektu KD Kamnica se bodo odvijale naslednje dejavnosti:

 

-           PRIMARNO ZDRAVSTVENO VARSTVO                          

 

-           PROTIBOLEČINSKA DEJAVNOST                                              

 

-           PATRONAŽNA DEJAVNOST                                             

 

-           ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO                                    

 

-           LEKARNIŠKA DEJAVNOST                                               

 

-           KNJIŽNIČNA DEJAVNOST                                     

 

-           PROSTORI KRAJEVNEGA URADA                                              

 

-           PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI                                          

 

-           DVORANA ZA KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE                   

 

-           PROSTORI ZA KULTURNA IN DRUGA DRUŠTVA                                  

 

-           STANOVANJE                                                        

SKUPNA UPORABNA POVRŠINA: 1870 m2.

 

 

Sklep o pričetku postopka pri prenovi in dograditvi KD Kamnica je bil izdan novembra 2007. Izvajalec GOI del je z deli pričel konec marca 2008. Objekt je bil končan septembra 2009. GOI dela, ki jih je v celoti krila Mestna občina Maribor iz proračuna za leto 2008 in 2009 so bila vredna 1.976.297,06 evrov.

 

 

Nakup opreme v KD Kamnica

 

Mestna občina Maribor se je v letu 2008 prijavila na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za črpanje EU sredstev.

 

Projekt »Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme« je bil prijavljen na razpis Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi.

 

V odločbi z dne 23.2.2009 je bilo Mestni občini Maribor od celotne vrednosti projekta 309.295,73 evrov, odobrenih 128.873,22 evorv nepovratnih sredstev programa podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

MOM je s pridobljenimi sredstvi kupila opremo za večnamenski objekt KD Kamnica, kar zajema opremo za prireditveno dvorano (odrska in scenska tehnika, razsvetljava, ozvočenje ter dvoranski stoli), pisarniško pohištvo za pisarne društev, za delavnice, sejni sobi ter garderobo z umivalnico. Opremo za knjižnico je MOM v celoti financirala iz lastnih sredstev.

 

Postopki za nakup opreme so se pričeli aprila 2009 in zaključili z dobavo opreme septembra 2009.

 

 

 

 

VREDNOST INVESTICIJE:

 

GOI DELA                                                      1.976.297,06 EUR

 

NADZOR NAD GOI DELI                                    26.539,20 EUR

 

NOTRANJA OPREMA                                      280.829,94 EUR

 

NADZOR PRI DOBAVI OPREME                        4.657,06 EUR

 

 

 

 

SKUPAJ                                                          2.288.323,26 EUR


Delež nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja znaša:

 

 

 

 

128.873,22 EUR – NAKUP NOTRANJE OPREME

 

 

 

 

Projekt »Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme« sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

 

 Več fotografij si lahko ogledate tukaj.

 


vodoravna delilna črta