Prijava na Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture
vodoravna delilna črtaNa Mestni občini Maribor smo z zadnjih tednih intenzivirali zaključno fazo priprave investicijske in projektne dokumentacije za prijavo na Drugi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete  3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. V sodelovanju med Uradom za kulturo in mladino in Projektno pisarno EU smo pripravili šest projektov, ki sodijo v okvir prostorskega scenarija EPK 2012 in predstavljajo segment investicij na področju javne kulturne infrastrukture mesta Maribor, z izrazito trajnostno naravnanimi učinki spodbujanja razvoja kulturnih dejavnosti ter ostalimi pozitivnimi razvojnimi učinki tudi po izteku leta 2012.

Na aktualni razpis Ministrstva za kulturo prijavljamo investicijo v Fotografski muzej Maribor na Koroški cesti 19; projekt predstavlja dokončno uresničitev že dlje časa načrtovane vzpostavitve bogate zbirke fotografske opreme, hkrati pa je to pomemben korak v smislu revitalizacije Koroške ceste. V sodelovanju z Odborom za pekarno smo pripravili 2. in 3. fazo investicije v Kulturni center Pekarna, objekta Lubadar in Hladilnica bosta predstavljala pomembno središče številnih programskih dejavnosti s področja sodobne urbane mladinske kulture in dopolnilnih dejavnosti, hkrati pa uresničujemo zavezo mesta v zvezi s celovito prenovo tega kompleksa. Po zamrtju programa Evropske orkestralne akademije smo v programskem smislu ponovno osmislili Minoritsko cerkev, v kateri načrtujemo izvajanje vrhunskih glasbenih in uprizoritvenih programov. Hkrati je obnova tega objekta naslednji korak pri vzpostavitvi kulturnega kompleksa na zahodnem Lentu, v neposredni bližini novega Lutkovnega gledališča Maribor, v okviru katerega smo pripravili tudi projekt Zunanji avditorij, ki je naslednja faza celovite prenove Minoritskega samostana in bo omogočal številne izvedbe različnih kulturnih programov na prostem. Največji investicijski projekt pa je III. faza prenove Mariborskega gradu, s katero bo grad kot ena osrednjih kulturnih institucij v mestu v določenih segmentih dobil novo podobo in doživel vsebinsko prenovo. Ker je prednosti kriterij razpisovalca prav infrastruktura, v kateri bodo potekali programi EPK 2012, upamo na uspešne prijave in skorajšnji začetek izvajanja gradbenih del.


vodoravna delilna črta