Otvoritev krožnega križišča v Bresternici
vodoravna delilna črta


Ministrstvo za promet – Direkcija Republike Slovenije za ceste in Mestna občina Maribor sta zaključila izgradnjo krožnega križišča na glavni cesti Ruta – Maribor v Bresternici. Otvoritve so se med drugim udeležili minister za promet Republike Slovenije dr. Patrick Vlačič, župan Mestne občine Maribor Franc Kangler in direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste mag. Gregor Ficko.


Obstoječa glavna cesta je bila nevarna predvsem zaradi ravnine, ki je omogočala velike hitrosti, krožišče pa tako med drugim predstavlja ukrep za umiritev prometa. »Z novo pridobitvijo smo zagotovili večjo varnost v prometu, bolj tekoče odvijanje prometa ter večjo prometno varnost pešcev in kolesarjev,« je dejal župan Franc Kangler.

 

Dela so obsegala izgradnjo trokrakega krožnega križišča, izvedbo pločnika in kolesarske steze, podpornega zidu z varovalno ograjo in avtobusnih postajališč ter ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanja in prehodov za pešce. V sklopu investicije sta bila urejena tudi cestna priključka k čolnarni in do skupine stanovanjskih in vikend hiš.

 

Dela sta izvajala Cestno podjetje Maribor, d.d. kot vodilni partner in Alpine Mayreder Bau GmbH, podružnica Celje kot partner.

 

Pogodbena vrednost del znaša 877.112 evrov, pri čemer je delež Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste 582.203 evrov, delež Mestne občine Maribor pa 294.909 evrov.    

 

Projekt za omenjeno investicijo so izdelali v podjetju Lineal, d.o.o. iz Maribora, nadzor nad gradnjo in svetovalne storitve pa je vršilo podjetje DDC svetovanje inženiring, d.o.o. iz Ljubljane.

 

Več fotografij najdete tukaj.

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta