Mariborski župan pri predsedniku Republike Slovenije
vodoravna delilna črta

Foto: BoboPredsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk je sprejel župana Mestne občine Maribor Franca Kanglerja, ki mu je predstavil projekte mestne občine, zlasti na področju urejanja invalidske problematike. Mesto je namreč na podlagi diplomske naloge študentke Nataše Rebernik pripravilo in izvedlo projekt ureditve dostopnosti centralnega dela mesta Maribor za invalide na vozičku. Tako so uspeli odstraniti arhitektonske ovire, izdelali pa so tudi karto dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe, ki jo je župan Franc Kangler izročil predsedniku republike. »Na javnih površinah je bilo samo v letu 2008 izvedenih 69 klančin v vrednosti nekaj več kot 32 tisoč evrov. Tudi v letu 2009 se odvijajo aktivnosti, ki zagotavljajo gibalno oviranim meščanom enake možnosti za samostojno življenje ter samostojno odločanje o lastnem delovanju. Maribor je prav tako kot prvo in verjetno edino mesto v Sloveniji ponudil gibalno oviranim turistično karto širšega mestnega središča, ki vključuje poti za dostop z vozički, parkirišča za invalide, sanitarije, javne ustanove in turistične znamenitosti,« je pojasnil župan Kangler.

 

Predsednik dr. Danilo Türk je projekt označil kot velik dosežek, še posebej zaradi velikosti mesta Maribor. Poudaril je, da je skrb za invalide sestavni del kulturne senzibilnosti, to pa je tudi dobra popotnica za Maribor, ki bo leta 2012 Evropska prestolnica kulture. Mariborskemu županu je predlagal, da bi nadaljevali s prizadevanji na tem področju in pridobili evropski naziv invalidom prijaznega mesta.

 


vodoravna delilna črta