Predstavitev letalske obrambe proti toči
vodoravna delilna črta

Predstavniki Letalskega centra Maribor so v sodelovanju z Mestno občino Maribor pripravili predstavitev letalske obrambe proti toči, katere sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik in župan Mestne občine Franc Kangler. Na strokovnem srečanju so predstavili vplive podnebnih sprememb na pogostost naravnih nesreč in ukrepe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije za odpravo posledic škode v kmetijstvu v letu 2008. Kot primer dobre prakse izvajanja letalske obrambe proti toči so izpostavili Grčijo in Avstrijo ter na podlagi njihovih izkušenj in dognanj odgovornim na ministrstvih, v lokalnih skupnostih in v gospodarstvu predstavili smotrnost podpore projektu letalske obrambe proti toči tudi v Sloveniji. Župan je ob tem opozoril, da je škoda, ki jo povzročajo neurja, iz leta v leto večja, zato je pomembno, da jo skušamo zmanjšati s preventivo in prav iz tega razloga Mestna občina Maribor podpira omenjen projekt.

 


vodoravna delilna črta