Izredna seja Varnostnega sosveta
vodoravna delilna črta

Zaradi incidentov, ki so se zgodili na stadionu Ljudski vrt ob zaključku nogometne tekme med NK Maribor in NK MIK CM Celje, ko se je večje število navijačev NK Maribor težje poškodovalo zaradi plezanja čez ograjo, ki je nameščena na južni tribuni, je vodstvo Varnostnega sosveta MOM sklicalo izredno sejo, na katero so bili vabljeni vsi akterji, ki so kakorkoli povezani z navedenimi dogodki.

Seje so se udeležili: Rok PEČE – podžupan MOM in predsedujoči Varnostnemu sosvetu MOM, Aleš ŠKOF – podžupan MOM in predsedujoči Varnostnemu sosvetu MOM, - sekretar Varnostnega sosveta MOM, Rafael VILTUŽNIK – pomočnik direktorja PU Maribor, Darko LAMOT – višji policijski inšpektor na PU Maribor, Aleksander THALER - komandir PP Maribor I, mag. Franc VIRTIČ - komandir PP Maribor II, Slavko PERNEK, Jožef HARTMAN - Varnost d.d.,. mag. Franjo ŠVAJGER – medobčinski inšpektorat, Daniel ŽELEZNJAK – mestna redarska služba, Željko VOGIN – načelnik UE Maribor, dr. Alojz KRIŽMAN – ZMŠD Branik, Martan COJHTER in predstavniki političnih strank: Avgust HERIČKO – DeSUS, Stane GOLOB – LPR, Aleksander JOVANOVIČ – SLS, Donald KERANOVIČ – SMS, Zdenka KRIŽANIČ – LDS, Andrej STRAMLIČ – SDS, Helena MATAVŽ – Zeleni Slovenije, Milan ERŽEN – neodvisna lista gasilcev Maribor.

Navzoči so uvodoma z obžalovanjem ugotovili, da na seji manjkajo predstavniki NK Maribor (vabljeni so bili vodilni možje kluba, in sicer Bojan Ban, Zlatko Zahovič, Uroš Jurišič in Drago Cotar), ki so sicer opravičili svojo prisotnost zaradi tekme v Novi Gorici, manjkali pa so tudi predstavniki navijaške skupine Viole.


Predsedujoči varnostnemu sosvetu je na kratko povzel dogajanje na stadionu ter ponovno izrazil obžalovanje nad tragičnimi dogodki.

Višji policijski inšpektor na PU Maribor Darko Lamot je predstavil obširno policijsko poročilo o dogodkih na Ljudskem vrtu, izpostavil pa je še vidik požarne varnosti, saj je bila na navedeni tekmi, s strani Viol, na streho severnega dela stadiona vržena signalna raketa, ki je povzročila požar, ki so ga gasilci na srečo vseh hitro omejili ter tako preprečili še večjo katastrofo. Streha stadiona je namreč sestavljena iz lahko vnetljive plastike, ki se ob stiku z ognjem začne topiti in kapljati na tla.

Dr. Alojz Križman, predsednik Zveze mariborskih športnih društev, je izrazil kritiko nad organizacijo in izvedbo navedene tekme, saj po njegovem mnenju ni bilo ustrezno poskrbljeno za varnost obiskovalcev ter dodal, da ne more razumeti, kako lahko vodstvo Mestne občine Maribor že od same otvoritve prenovljenega stadiona javno podpira navijaško skupino Viole. Ostro je kritiziral policijo in varnostne službe, tudi zaradi preteklih dogodkov na in ob stadionu, ko je (do danes) neznana skupina oseb uničila večino blagajniških mest na stadionu ter stene le tega popisala z grafiti z neprimerno, žaljivo, celo fašistično vsebino.

Sledile so razprave večine članov Varnostnega sosveta, ki so bili enotnega mnenja, da je NK Maribor oz. vodstvo kluba tisto, ki mora (po)skrbeti za dialog in se ukvarjati z navijači v vzgojnem smislu. Strinjali so se tudi, da so poviški ograje na južni in severni tribuni nevarni in jih je potrebno trajno odstraniti, hkrati pa je potrebno preučiti možne rešitve za namestitev ustreznejše ograje. V zvezi z zakonodajo na področju navijaških skupin so bili navzoči enotnega mnenja, da je nujno potrebno sprejeti zakon o navijačih ali spremeniti oz. dopolniti obstoječo zakonodajo, ki ureja javna zbiranja. Pri tem je predsedujoči varnostnemu sosvetu navzoče spomnil, da je sosvet že večkrat obravnaval navedeno problematiko, še več, na Državni zbor in pristojno ministrstvo je že pred meseci naslovil apel za nujno sprejetje zakona o navijačih, vendar odgovora še do danes ni prejel. Navzoči so se strinjali tudi glede nujnosti namestitve video nadzornega sistema na stadion.


Na koncu je predsedujoči predlagal v sprejem naslednje sklepe:

1. Poviški ograj na južni in severni tribuni stadiona so nevarni in se morajo trajno odstraniti.

2. Oblikovati je potrebno ekspertno skupino, ki naj poišče možne rešitve za namestitev ustreznejše ograje na južno in severno tribuno.

3. Upravljavec stadiona mora sprejeti t.i. hišni red, ki bo veljal za uporabnike in obiskovalce.

4. V najkrajšem možnem času se organizira sestanek z vodstvom NK Maribor, saj igra klub bistveno vlogo pri reševanju navijaške problematike.

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta