Vzeli ste mi parkirno mesto - vzemite še mojo invalidnost!
vodoravna delilna črta

V okviru Varnostnega sosveta MOM smo pripravili letake s sloganom: »Vzeli ste mi parkirno mesto – vzemite še mojo invalidnost!«, s katerimi želimo preventivno opozarjati kršitelje, t.j. voznike motornih vozil, ki nepravilno parkirajo na mestih rezerviranih za invalide. Vsakodnevno smo namreč lahko priča nevestnemu ravnanju nekaterih voznikov, ki brezobzirno puščajo svoje avtomobile na mestih namenjenih invalidom, ki jim je tako onemogočajo parkiranje.

Zavedamo se, da čez noč navad kršiteljev ne bomo odpravili, poskušali pa bomo ozaveščati, opozarjati in z argumenti dokazovati zakaj naj na invalidskih parkirnih mestih parkirajo le invalidi. S tem invalidu olajšamo pristop do javnih ustanov pa naj gre za občino, zdravstveni dom, lekarno, knjižnico ali do podjetja, ki nudi storitve, ali pa mu z bližnjim parkiranjem omogočimo dostop do kina, gledališča, galerije itd.

*Invalid je oseba, ki status pridobi po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih ali pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Je oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. Definicija invalida je izpeljana na osnovi Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (ICF).


vodoravna delilna črta