Zaprtje izpostave Glavne pisarne na Grajski ulici 7


Z namenom poenotenja in poenostavitve delovnih procesov smo se v Mestni občini odločili, da strankam nudimo možnost oddaje svojih vlog, zahtev, prošenj, pobud in predlogov na enem mestu ves poslovni čas. Svetovalka za pomoč strankam se nahaja v sobi 15/pritličje Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1. Pri svetovalki za pomoč strankam lahko slednje oddajo svojo pošto za Mestno občino Maribor ali se seznanijo s splošnimi informacijami delovnega področja Mestne občine Maribor. Poslovni čas svetovalke za pomoč strankam je ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sredo od 8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure.
Z zaprtjem Glavne pisarne na Grajski ulici 7, Maribor, kjer stranke trenutno lahko svoje vloge oddajo še do ponedeljka 12. 1. 2008 v času uradnih ur bo sedaj omogočeno, da svoje vloge oddajo ves poslovni čas v sobi 15/pritličje na Ulici heroja Staneta 1, Maribor ali le v času uradnih ur ob ponedeljkih, sredah in petkih v sobi 9/pritličje, na Slovenski ulici 40, Maribor. V Glavni pisarni na Grajski ulici 7 je do zaprtja le-te Mestna občina Maribor prejemala le vloge, ki se nanašajo na urejanje prostora (izdajo lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi ipd.). Ker so vsi postopki s področja urejanja prostora takšni, da stranka dobi odgovor na vlogo izključno po pošti, sprememba lokacije, kjer vlogo prejemamo, nikakor ne bo podaljšala časa reševanja vlog.
Z Mestno občino Maribor lahko stranke aktivno sodelujejo tudi preko spletne strani www.maribor.si, svoje vloge  lahko pošljejo na naslov mestna.obcina@maribor.si ali pošljejo pismo na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ves poslovni čas pa lahko pokličejo tudi na telefonsko številko 02/2201-214, kjer na splošna vprašanja odgovarja svetovalka za pomoč strankam.