Župan sprejel partnerje v projektu "Brezžični internet"
vodoravna delilna črta


Župan Mestne občine Maribor, g. Franc Kangler je v Dvorani generala Rudolfa Maistra sprejel partnerje, ki so sodelovali pri projektu »Brezžični internet v MOM«, ter se jim zahvalil za sodelovanje in predstavil II. fazo projekta Brezžični internet v MOM, ki bo poleg širitve omrežja vsebovala tudi namestitev t.im. web kamer na mestne trge. Hkrati se je zbranim predstavilo delovanje web kamere, ki je nameščena na stavbi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.Trenutno poteka testiranje sistema na Osnovni šoli Kamnica.

 
 
Sprejema so se udeležili:
MC Line d.o.o. - Ivan Hajnšek, Tomaž Raboteg
Amis d.o.o. - Igor Špičko, Matjaž Mihelak, Boštjan Košak
UPC Rotovž d.d. - Tilen  Skale,  Aljaž Krpan, Roman Slapničar
Pošta SLO - Igor Marinič, Slavko Kovačič, Aljaž Bratina
TS RPL d.d.- Zvonko Bajec
Elektro Maribor d.d.- Stanislav Vojsk, Bogomil Jelenc
Telekom  SLO d.d. - Samo Papež
Nigrad d.d.- Silvo Plesnik
Stanovanjski sklad - Tanja Vindiš Furman
Elektro Prelog d.o.o. - Marko Likovnik, g. Kosanovič
Ljudski vrt - Alojz Križman
ŠC Maribor - Marko Rataj
Zavod za turizem - Milan Razdevšek


vodoravna delilna črta