Vzpostavitev brezžičnega interneta v Mariboru
vodoravna delilna črta


Župan Mestne občine Maribor Franc Kagnler je danes skupaj s sodelavci predstavil brezplačni brezžični internet v centru mesta. Metsna občina Maribor, kot druga največja občina v Sloveniji, želi narediti korak tudi v tej smeri in mesto Maribor priključiti sodobnim informacijskim mestom po Evropi in svetu.Cilj tega projekta je ponuditi uporabnikom (dijakom, študentom, turistom in vsem občankam in občanom) brezplačni in brezžični dostop do interneta preko vseh naprav, ki vsebujejo brezžični vmesnike po standardu 802.11 b/g  (prenosniki, mobilni telefoni, dlančniki ipd.).
V prvi fazi projekta se je brezžično omrežje vzpostavilo na osmih točkah (sedež MOM, I.gimnazija, Grajski trg, TIC, Ljudski vrt, Slomškov trg, Glavni trg, Elektro Maribor, ter dve točki pod Pohorjem. Posamezna vstopna točka lahko sprejeme do 50 klientov (uporabnikov). Sama povezava z internetom pa je urejena na podlagi sodelovanja z mariborskimi kabelskimi operaterji, ki so podprli nekomercialni projekt e-mesto Mestne občine Maribor. Prav tako se moramo zahvaliti Pošti Slovenije in Elektro Maribor, ki sta brezplačno odstopila svoja antenska stolpa v centru mesta – Slomškov trg in Vetrinjska ulica 2.
Zaradi neposeganja v ponudbo internetnih ponudnikov smo promet omejili na 2 načina, ki jih seveda lahko po želji nato tudi spreminjamo:
1.Časovna omejitev (vsak klient je lahko v 24 urah prijavljen maksimalno 2h)
2.Omejitev hitrosti prenos podatkov na 256 kbit/s

Za realizacijo projekta se zahvaljujemo:
MC Line d.o.o. – Ivan Hajnšek, Tomaž Raboteg
Amis d.o.o. - Igor Špičko, Matjaž Mihelak
UPC - Tilen  Skale,  Aljaž Krpan
Pošta SLO - Igor Marinič, Slavko Kovačič, Aljaž Bratina
TS RPL d.d.- Zvonko Bajec
Elektro Maribor- Stanislav Vojsk, Bogomil Jelenc
Telekom  SLO – Samo Papež
ŠC Maribor - Marko Rataj
Nigrad d.d.-Silvo Plesnik
Elektro Prelog – Marko Likovnik
Zavod za turizem- Milan Razdevšek
Stanovanjski sklad – Tanja Vindiš Furman

Ljudski vrt – Alojz Križman

 

 


vodoravna delilna črta