Turistična karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe
vodoravna delilna črta


Na mednarodni dan invalidov, 3.12.2008, smo v dvorani v Grajski ulici 7 predstavili Turistično karto dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe. Vodja projekta, Nataša Rebernik, pravi, da so pomembno vlogo pri njeni pripravi odigrali g. Franci Žiberna, predstavnik Društva paraplegikov severne Štajerske, kot institucije pa Mestna občina Maribor, Zavod za turizem Maribor, Služba za GIS in obdelavo podatkov MOM, Javno komunalno podjetje Nigrad, d.d. ter Doba, Višja strokovna šola.
 
Ideja za izdelavo 1. turistične karte za gibalno ovirane osebe se je porodila ob pregledu stanja javnih površin, ki ga je avtorica pripravila že v letu 2007 v okviru podjetja Nigrad, d.d. Sledila je uresničitev te ideje in priprava diplomske naloge, niz pripravljalnih aktivnosti pa je vključeval tudi poziv javnim ustanovam k odpravi arhitektonskih ovir in obsežen program odprave ovir na javnih površinah, za katerega se je v mesecu septembru in oktobru ob podpori Mestne občine Maribor zavzelo podjetje Nigrad, d.d. Maribor se tako lahko pohvali z dodatnimi, skoraj 100 klančinami na prehodih za pešce, kar je velik korak k dostopnosti javnih površin.
 
Karta, ki je tik pred tiskom, že vključuje tudi omenjene izboljšave, je pa med drugim na vpogled na Zavodu za turizem Maribor, kjer do sredine decembra še sprejemajo predloge za morebitne posodobitve.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Karta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Predstavitev
vodoravna delilna črta