Podpis pogodbe za nadaljevanje izgradnje Ljudskega vrta
vodoravna delilna črta


Župan Franc Kangler je z ministrom ministrom za šolstvo in šport dr.Milanom Zverom ter predsednikom ZMŠD Branik dr. Alojzom Križmanom podpisal tripartitno pogodbo za nadaljevanje izgradnje Ljudskega vrta.

Kandidaturo je po pooblastilu Mestne občine Maribor vložila ZMŠD Branik na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo II, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Uspeli smo s projektom: «ŠPORTNO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA ŠTC-LJUDSKI VRT«. S sklepom Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije št. 54451-9/2008 – 15, dne 12.11.2008 se projekt sofinancira v višini 2,000.000,00 EUR. Projekt zajema nadaljevanje izgradnje Osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt. Skupna vrednost projekta znaša: 5,889.606,00 ERUR

Vsebinski del investicijskega projekta:

 •           zaključek gradbeno-obrtniških-instalacijskih del na ploščadi in rampi celotnega novozgrajenega tribunskega dela;
 •           nabava opreme in instalacija energetskih postaj (trafo II, kotlovnica);
 •           gradbeno-obrtniška dela za izgradnjo dveh telovadnic in fitnes prostora za potrebe izvajanja javnih športnih programov, rekreativnega športa in športne vzgoje;
 •           izgradnja klubskih in pomožnih prostorov za športna društva ZMŠD Branik;
 •           nabava in namestitev opreme za ozvočenje, varovanje in nadzor;
 •           nabava in namestitev informacijsko-komunikacijske opreme;
 •           športna oprema telovadnic;
 •           oprema za urejanje in vzdrževanje igralne površine;

  Skupno pridobljene nove površine prostorov: 3.515 m2

  Viri financiranja v EUR:

   

   

   

   

 

Financer

vrednost

 

 

 

 

 

 

 

Delež v %

 

 

 

 

 

 

 

Mestna občina Maribor

 

3,500.645

 

 

 

 

 

 

 

59,44

 

 

 

 

 

 

 

Evropski skladi za regionalni razvoj -EU

 

 

 

 

 

 

 

1,700.000

 

 

 

 

 

 

 

28,87

 

 

 

 

 

 

 

Evropski skladi za regionalni razvoj –slovenska udeležba

 

 

 

 

 

 

 

300.000

 

 

 

 

 

 

 

5,09

 

 

 

 

 

 

 

ZMŠD Branik

 

 

 

 

 

 

 

388.961

 

 

 

 

 

 

 

6,60

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

 

 

 

 

 

 

 

5,889.606

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 


Terminski plan izvedbe projekta:
.2009 –2011

 

 

 

 

 

Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt je v obdobju maj – november 2008 imel preko 90.000 obiskovalcev, torej je bil daleč najštevilčnejše obiskan športni objekt v Republiki Sloveniji. Ta primat in nadaljnjo uveljavitev blagovne znamke Ljudski vrt bo predvidena investicija omogočala tudi v prihodnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta