Pridobljena evropska sredstva za dokončanje Lutkovnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta


Župan Franc Kangler je danes skupaj z ministrom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Ivanom Žagarjem, podžupanom Andrejem Verličem in direktorico Mestne uprave Maribor Milico Simonič Steiner, sklical tiskovno konferenco na kateri so predstavili uspešno izveden projekt za pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Maribor je tako pridobila 6.409.827,00 evrov za izvedbo operacije »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu«. S pridobljenimi sredstvi Evropske unije, ki omogočajo dokončanje dolgo pričakovanega Lutkovnega gledališča,  je župan zagotovil, da si bodo najmlajši prvo predstavo lahko ogledali že ob koncu njegovega mandata, ki se izteče 2010. let. Danes pa si je župan skupaj z ministrom Žagarjem ogledal potek gradbenih del na lokaciji bodočega Lutkovnega gledlaišča.   

 

 


vodoravna delilna črta