Prijava škode zaradi toče, deževja, poplave in močnega vetra
vodoravna delilna črta
19.8.2008


Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela sklep o pričetku izrednega ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče dne, 15. in 16. 8. 2008, na območju naše občine.
Izredno ocenjevanje bo opravila občinska komisija za ocenjevanje škode na zahtevo oškodovancev, ki izpolnijo predpisan obrazec. Na prijavi morajo biti navedeni osnovni podatki kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), GERK, vrsta kulture ali nasada, poškodovana površina in v primeru zavarovanja številka zavarovalne police.
Škoda se bo ocenjevala na kmetijskih gospodarstvih le, če je skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (1 ha njiv, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov…).
 
MO Maribor poziva kmetovalce na območju občine, da prijavijo škodo, nastalo zaradi deževja, poplav, močnega vetra in toče dne 15. in 16. 8. 2008, v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, do 1. 9. 2008, na naslovu Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba št. 15.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec Min za obrambo.doc
vodoravna delilna črta