PLAKATIRANJE-za potrebe volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora Republike Slovenije
vodoravna delilna črta


V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list št. 41/2007) je lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) dovoljeno na plakatnih  mestih na javnih površinah, ki jih določi lokalna skupnost.Lokalna skupnost bo brezplačno oz. brez plačila komunalne takse zagotovila vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na javnih plakatnih mestih, katerih število in skupna površina bosta organizatorju volilne kampanje omogočila osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti.

Javni razpis in postopek za določitev lokacije vodi komisija, ki jo imenuje župan.

Za odstranjevanje plakatov nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami Zakona o volilni  in referendumski kampanji je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.

Organizatorje volilne kampanje naprošamo, da najkasneje do 1. avgusta 2008 na naslov Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Slovenska 40, Maribor, s pripisom »ZA VOLILNO KAMPANJO – VOLITVE V DZ« pošljejo vlogo oz. dopis za nameščanje plakatov na javnih plakatnih mestih in za postavitev stojnic na javnih površinah


Vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 02 2201-431.

 

 

 


vodoravna delilna črta