Maribor-otrokom prijazno Unicefovo mesto
vodoravna delilna črta
14.5.2008


Univerzitetno mesto Maribor je v letu 2008 pristopilo k projektu »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«. S sklepom župana MOM Franca Kanglerja je bila za komisarko za projekt »Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto« imenovana dr. Martina Rauter, višja svetovalka v Uradu za kulturo in mladino.


Prva naloga, ki jo v Mestni občini Maribor pripravljamo v okviru projekta »Maribor - Otrokom prijazno Unicefovo mesto«, je vzpostavitev varnih točk v mestu – »Varna točka«. Za lokalnega koordinatorja je bil imenovan Mestni mladinski svet Maribor. Predvidene varne točke na območju Mestne občine Maribor so: Zveza prijateljev mladine Maribor, MC Osmica, MKC Maribor, Zavod Pekarna-magdalenske mreže-MISC INFOPEKA, Poslovna enota Zavarovalne družba Adriatic Slovenica d.d. v Mariboru, Radio MARŠ, Zavod PIP, Mariborske lekarne –lekarna Tabor, Mariborska knjižnica – enoti Pionirska knjižnica Rotovž in Knjižnica Nova vas ter KIT KIBLA (v okviru KID KIBLA).Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom, da se vanj zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski na mestnih ulicah (so se izgubili, grozijo jim sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju ...).Varne točke se lahko nahajajo v različnih lokalih (frizerski salon, lekarna, knjižnica, knjigarna, mladinski center ...), ki zadostujejo kriterijem za varno točko in kjer je prisotno osebje, ki je prostovoljno pripravljeno otroke trenutno zaščititi, jim svetovati in jim nuditi osnovne informacije ali pomoč.

Osnovni cilji:

1. Osnovni cilj programa je v mestu ustvariti večje ozračje varnosti za otroke in mladostnike.

2. Z varnimi točkami otrokom in mladostnikom omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo in na mesto, kjer ne bo takoj vidno, da so pomoč iskali (ne pride do stigmatizacije).

3. Cilj varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti na druge organizacije, kjer lahko išče in dobi strokovno pomoč.

4. Varna točka nudi otrokom in mladostnikom psihološko oporo npr. na poti iz šole.

5. Namen varnih točk je tudi okrepiti povezave med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost v mestu.

Ciljna skupina so otroci in mladostniki v starosti med 5 in 18 let, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali pomoč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta