Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 43/07)
vodoravna delilna črta

Datum objave:12.3.2008
Rok:17. 3. 2008 do 9.00 ure
Kontaktna oseba:Petra Klarič, višja svetovalka za kmetijstvo, tel 22 01 387

Email: petra.klaric@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, soba 222/II.


vodoravna delilna črta