Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah "Štajerske regije"
vodoravna delilna črta

Datum objave:14.1.2008
Rok:26.2.2008 do 12. ure
Kontaktna oseba:Staško vešligaj

Predmet javnega naročila je:

 •  Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji,
 •   Vzpostavitev/Izboljšava katastra GJI v regiji,
 •  Prenos podatkov v zbirni kataster GJI,
 •  Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI
   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Obrazec IR6
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Obrazec IR7
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odgovori na vprašanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odgovori na vprašanja 15.2.2008
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Priloga 5: Akcijski načrti po občinah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Priloga 6: Tehnična dokumentacija za zajem zelenih površin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija z dopolnitvami 15.2.2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Seznam dopolnitev 15.2.2008
vodoravna delilna črta