Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04 in 14/07)
vodoravna delilna črta

Datum objave:27.11.2007
Rok:3.12.2007 do 12. ure
Kontaktna oseba:Petra Klarič, svetovalka za kmetijstvo, tel 22 01 387

Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II
e mail petra.klaric@maribor.si


vodoravna delilna črta