Razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2008
vodoravna delilna črta

Datum objave:27.11.2007
Rok:10.12.2007
Kontaktna oseba:/

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija ŠP-2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javni razpis obrazec ŠP-2008 - Prijava na javni razpis za športne program
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javni razpis obrazec ŠP-2008 - Izjava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-1- Šp.vzg.predšolskih otrok-zlati sonček in m.konjiček
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-1.1- Šp.vzg.predšolskih otrok-naučimo se plavati
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-1.2.- Šp.vzg.predšolskih otrok - učenje drsanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-1.3.- Šp.vzg.predšolskih otrok-Programi šp. društev in drugih izvaj.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2- Zlati sonček,Krpan in morski konjiček (6 do 15 let)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.1.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Športno popoldne
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.2.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Programi šp.društev in drugih izvaj.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.3.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Šp.vzg. otrok s pos.potrebami(6 do 15)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.4.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Letne počitnice(6 do 15 let)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.5.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Otroška športna zima(6 do 15 let)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-2.6.- Šp.vzg.šoloobveznih otrok-Občinska šolska prv.(6 do 15 let
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-3 - Šp.vzg.mladine(od 15 do 20 let)-Programi športnih društev in drugi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-3.1. - Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami(15 do 20 let)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-3.2. - Šp.vzg.mladine(od 15 do 20 let)-Občinska šolska prvenstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-4 - Šp.dejavnost študentov- Univerzitetne šp.zveze
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-5 - Šport otrok in mladine-Individualne športne panoge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-5.1.- Šport otrok in mladine-Kolektivne športne panoge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-5.2. - Šport otrok in mladine-(EKIPNA TEKMOVANJA)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-5.3. - Šport otrok in mladine-Pripravljalni športni programi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-6 - Kakovostni šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-7 - Vrhunski šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-8 - Športno – rekreativna dejavnost odraslih nad 63 let
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-9 - Šport invalidov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-10 - Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter druge naloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-11 - Informatika in založništvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-12 - Priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-13 - Medmestno sodelovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-14 - Športne prireditve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-15 - Promocijska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2008-16 - Delovanje zveze društev
vodoravna delilna črta