Med slovenskih čebelarjev v vrtcih
vodoravna delilna črta
16.11.2007

Podžupan MOM Andrej Verlič zajtrkoval z otroki vrtca Pobrežje

Čebelarska zveza Slovenije je organizirala dobrodelno akci jo z geslom En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih in otrokom v vrtcih podarila slovenski med. Osveščenost o zdravem načinu življenja se začne že v otroštvu, zato so želeli z akci jo približati med otrokom in jim vzbuditi skrb za zdravo življenje, istočasno pa preko otrok o koristnosti medu v vsakdanji prehrani seznaniti tudi starše. Poleg osveščenosti o zdravem načinu prehranjevanja želi jo pri otrocih in njihovih starših vzbuditi tudi skrb za čebelo in s tem za okolje. Prav vsi otroci so prejeli tudi zgibanko z nagradno igro, ki v sliki za otroke pa tudi v besedi za starše, informira o pomenu čebele za okolje in o koristnosti čebeljih pridelkov. Zgibanko so razdelili tudi vsem otrokom v osnovnih šolah. Akcija je potekala v novembru. Predstavniki čebelarskih društev so v tednu do 09.11.2007 v vrtce odnesli med in izobraževalno gradivo, na današnji dan, 16. novembra pa so vse vrtce povabili, da otrokom za zajtrk postreže jo med. Povabilu na zajtrk se je odzval tudi podžupan Mestne občine Maribor, Andrej Verlič, ki je zajtrkoval z otroci iz Vrtca Pobrežje.Akcija je bila zelo dobro sprejeta, podprli so jo vrtci, prav tako pa Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

 

 


vodoravna delilna črta