Seja odbora za komunalne in gospodarske javne službe MOM
vodoravna delilna črta
3.8.2007

Glede na zadnje dogodke v Nigradu d.d. danes sklicana izredna seja odbora za komunalne in gospodarske javne službe MOM

Predsednik odbora za komunalne in gospodarske javne službe Mestne občine Maribor Stojan Auer je glede na zadnje dogodke v javnem komunalnem podjetju Nigrad d.d. danes sklical 1. izredno sejo Odbora za komunalne in gospodarske javne službe Mestne občine Maribor. Na povabilo predsednika Auerja so se seje udeležili tudi župan Mestne občine Maribor Franc Kangler, podžupana Andrej Verlič in Rok Peče ter direktorica mestne uprave Milica Simonič Steiner.

Prisotnih vseh sedem članov odbora je po razgovoru in izmenjavi mnenj glasovalo o 6 sklepih, ki sta jih predlagala predsednik odbora Stojan Auer in član Matevž Frangež. Soglasno so bili izglasovani 3 sklepi Matevža Frangeža, v katerih odbor med drugim ugotavlja, da je bilo po predstavljenih informacijah mestne uprave MOM ustrezno zavarovano javno premoženje MOM in pravice, ki iz tega izhajajo ter da dela služb, poverjenih JPK Nigrad d.d., nemoteno potekajo. Odbor je s sklepom še pozval mestno upravo, da v najkrajšem času pristopi k reorganizaciji segmenta gospodarskih javnih služb in k ustreznim statusnim spremembamam v JPK Nigrad d.d. Odbor ni izglasoval dveh bolj širše zastavljenih sklepov predsednika Auerja o mesečnem poročanju delovanja javnih podjetij MOM in sklicu seje na temo "Gospodarjenje, nadzor in vizije reorganizacije javnih podjetij MOM". Podprli pa so Auerjev predlog, da mora biti odbor za komunalne in gospodarske javne službe seznanjen z nameni oz. namerami o nakupih lastniških deležev v javnih podjetjih MOM.

 


vodoravna delilna črta