Sodišče zadržalo sklepe skupščine Nigrada d.d.
vodoravna delilna črta
2.8.2007

 Okrožno sodišče izdalo sklep o zadržanju sklepov petkove skupšćine Nigrada d.d.

 

 

Okrožno sodišče v Mariboru je v sredo, 1.8.2007, pozno popoldne izdalo sodni sklep (začasno odredbo) o zadržanju sklepov skupščine o odpoklicu dosedanjih članov in imenovanju novih članov nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja Nigrad d.d. V posledici navedenega mandat staremu nadzornemu svetu ni prenehal.

Mestna občina Maribor se je za izpodbijanje veljavnosti sklepov skupščine na sodišču odločila, ker so delničarji Nigrada na predlog direktorja družbe Zlatiborja Krajnčiča na 14.  skupščini družbe, ki je potekala dne 27.7.2007 ob 12.00 na sedežu družbe, izglasovali, da se vrata sejne sobe zaklenejo. S tem je bil onemogočen vstop na skupščino predstavniku večinskega lastnika MOM in pooblaščencu ostalih malih delničarjev, ki je sicer na skupščino prišel z nekajminutno zamudo, vendar še pred točko dnevnega reda o obravnavi odstopa oz. odpoklica nadzornega sveta ter izvolitvi nadomestnih članov nadzornega sveta. Za zaprtimi vrati so bili tako na predlog drugega največjega lastnika družbe Cestnega podjetja Maribor podani in nato izglasovani nasprotni predlogi glede novih članov nadzornega sveta. Tako med člani nadzornega sveta ni več nobenega člana ustanovitelja družbe.

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler ob dogodkih v Nigradu ponovno poudarja, da ga je dogajanje na zadnji skupščini javnega komunalnega podjetja Nigrad d.d., katerega večinski lastnik je Mestna občina Maribor, prisililo v hitro in odločno ukrepanje. Mestna občina Maribor nikakor ne more dopustiti, da bi samovoljno ravnanje nekaterih določalo usodo tako pomembnega javnega podjetja kot je Nigrad. Da bi zavaroval javno premoženje v najpomembnejšem javnem komunalnem podjetju in zaščitil interes občanov mesta Maribor je  v sredo sprejel sklep o razrešitvi predsednika uprave družbe Nigrad Zlatiborja Krajnčiča.

Danes je župan Franc Kangler sklical tudi 1. korespondenčno sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor z naslovom gradiva »Odpoklic direktorja javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d. in imenovanje začasnega direktorja«. 26 (od 45 svetnikov) se je odločilo za vse štiri predlagane sklepe župana Franca Kanglerja, 1 je bil proti, kar pomeni, da je bila seja sklepčna.


vodoravna delilna črta