Izdelava skupne enotne strategije vzpostavitve znanstvenega parka v Mariboru
vodoravna delilna črta

Datum objave:11.6.2007
Rok:15. 6. 2007 do 12.00 ure
Kontaktna oseba:Kontaktna oseba: mag. Karin Jurše, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, tel. 22 01 380 (383)
e-mail: karin.jurse@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 226/II

vodoravna delilna črta