Javni razpis za izbiro izvajalca gradenj: Obnova, sanacija in adaptacija ter novogradnja minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča v Mariboru (I. faza).
vodoravna delilna črta

Datum objave:11.6.2007
Rok:10.7.2007 do 11. ure
Kontaktna oseba:Vincenc HOLC, tel: 041 274 693

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpis
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Načrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del brez cen
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del ZRMK
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis količin armature
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Projekti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Rušitve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sprememba razpisne dokumentacije št. 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javno naročilo
vodoravna delilna črta