Podpis Lokalnega zaposlitvenega pakta
vodoravna delilna črta
11.6.2007

Danes podpis Lokalnega zaposlitvenega pakta

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je danes na zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor, podpisal Lokalni zaposlitveni pakt, ki bolj zavezujoče definira vloge in naloge podpisnikov pakta, hkrati pa pomeni lažje zagotavljanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Lokalni zaposlitveni pakt predstavlja enega najpomembnejših dokumentov na podorčju razvoja človeških virov na našem območju. Med sopodpisniki so tudi dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru, Marija Kraitner Lozina iz Mariborske razvojne agencije, Mag Jože Protner, Gospodarska zbornica Maribor, Aleš Pulko, Območna obrtna zbornica Maribor, Irena Majcen, županja občine Slovenska Bistrica, Vili Rezman, župan občine Ruše, Jožef Tivadar, Center za socialno delo Maribor in drugi predstavniki inštitucij.


vodoravna delilna črta