Predaja knjižničnega gradiva UKM
vodoravna delilna črta
31.5.2007

Predaja knjižničnega gradiva ob svetovnem dnevu brez tobaka

Podžupan Mestne občine Maribor, Andrej Verlič se je udeležil zaključka akcije, ki je potekala v organizaciji Komisije za mladinska vprašanja pri MČ Center ob sodelovanju z Odborom za mladino pri Mestnem svetu Mestne občine Maribor, Univerzitetno knjižnico Maribor in Stranko mladih Slovenije-Mestnim odborom Maribor.

Ob že tradicionalnih akcijah  se Komisija za mladinska vprašanja pri MČ Center pod vodstvom Boruta Ambrožiča ml. navezuje na pomembne svetovne mejnike.  Tokrat je v okviru Svetovnega dneva brez tobaka ( 31.05.2007 ) komisija predala UKM knjižno gradivo v protivrednosti 3.500 EUR.

Pretežno medicinsko obarvano strokovno gradivo je komisiji uspelo zbrati s pomočjo podjetij oz. založb iz cele Slovenije, ki so prisluhnili našemu pozivu pomagati oz. razširiti strokovno knjižno ponudbo te pomembne ustanove v našem mestu.

V UKM si nabirajo znanja  prebivalci našega mesta in širše okolice ter uka željni vseh starostnih skupin. S pridobitvijo nove Medicinske fakultete v okviru Univerze v Mariboru, pa je zagotovitev raznolike strokovne literature še toliko bolj dobrodošla.

Zgodovina UKM sega vse tja do leta 1903, ko je bila v Narodnem domu v Mariboru ustanovljena t.i Knjižnica zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko. Svoje prve prostore je našla v deškem semenišču ( danes Mladinska 12 ). V vseh letih svojega delovanja je knjižnica doživela mnogo selitev, da je lahko sedaj našla svoj prostor v Gospejni ulici 10 v Mariboru.
UKM kot taka predstavlja osrednjo knjižnico Univerze v Mariboru in je bila v naziv ki ga nosi danes preimenovana leta 1975. S svojo velikostjo 11.500 m/2 predstavlja pomembno članico Univerze v Mariboru, kjer iščejo svoje znanje ne samo študenti in mladi, pač pa uporabniki vseh starostnih skupin.

Številka njenega knjižničnega fonda govori pravzaprav sama zase, 815.125 enot.

Akcije kot je današnja so in bodo vedno dobrodošle, saj izražajo željo mladih delovati v prostoru svojega bivanja in študija. Svetovni mejnik, na katerega se pa današnja akcija navezuje pa je še posebej velikega pomena, saj kaže pripravljenost in željo živeti zdravo, v zdravem in čistem okolju, hkrati pa zavezo Slovenije, ki se je z novelo "protikadilskega zakona" pridružila težnji EU, da enotno uredi to področje.

 

 


vodoravna delilna črta