Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04 in 14/07)
vodoravna delilna črta

Datum objave:31.5.2007
Rok:7.6.2007 do 12.00 ure
Kontaktna oseba:Petra Klarič, svetovalka za kmetijstvo, tel 22 01 387

email: petra.klaric@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II


vodoravna delilna črta