Vodstvo Mestne občine Maribor obiskalo Skupino ŠOUM
vodoravna delilna črta
23.5.2007

Namen sestanka je bil predvsem v predstavitvi celotne Skupine ŠOUM, kot tudi opredelitev možnosti medsebojnega sodelovanja

Vodstvo Mestne občine Maribor, z županom Francem Kanglerjem na čelu ter s tremi podžupani in z direktorico mestne uprave, je danes obiskalo Skupino ŠOUM, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) in se tako seznanilo z aktivnostmi ŠOUM in posameznih članic Skupine ŠOUM. Udeleženi na sestanku so se pogovarjali o možnostih medsebojnega sodelovanja na različnih področjih delovanja ter o skupnem uresničevanju potencialov nadaljnjega razvoja univerzitetnega mesta Maribor.

»Skupina ŠOUM izvaja številne projekte in aktivnosti, ki so pomembni z vidika nadaljnjega razvoja univerzitetnega mesta Maribor, kot tudi širše regije. Zato želimo, da jih občina tako tudi obravnava in jih umesti v svoje razvojne programe«, je poudaril direktor ŠOUM Drago Žura. »Predstavljenih je bilo kar nekaj zanimivih projektov pri katerih vidimo možnosti za partnersko sodelovanje in za katere bo občina imela posluh«, je povedal župan Franc Kangler.

 


vodoravna delilna črta