Podpisana pogodba za gradnjo predora
vodoravna delilna črta
23.5.2007

Župan Franc Kangler upa, da bo predor razbremenil lokalni promet že naslednjo turistično sezono

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je pozdravil podpis pogodbe Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., z najugodnejšima izvajalcema, izbranima v postopkih javnega naročanja, za izvedbo zadnjih cestogradbenih del v okviru gradnje vzhodne avtocestne obvoznice Maribora, odseka Slivnica – Pesnica, ter za nadaljevanje gradnje njegove zahodne obvoznice. Ob tem je poudaril, da je obvoznica za mesto izrednega pomena, hkrati pa upa, da je letošnja turistična sezona zadnja, ki bo bremenila lokalni promet.

Predor Vodole na avtocestnem odseku Zrkovska cesta – Pesnica bosta za pogodbeno vrednost 22,7 milijona evrov in s pogodbenim rokom 20 mesecev od uvedbe v delo gradili podjetji v skupnem nastopu SCT Ljubljana in CPM Maribor, četrto etapo zahodne obvoznice Maribora, odseka Proletarskih brigad – Streliška cesta, pa bosta gradili podjetji CPM Maribor in GIZ Gradis Ljubljana. Pogodbena vrednost slednjega znaša 5,4 milijona evrov, pogodbeni rok pa 14 mesecev od uvedbe v delo.

Kljub temu, da bo dvocevni predor Vodole z dolžino približno 250 metrov predstavljal najkrajši predor na slovenskem avtocestnem omrežju, bo gradnja zaradi njegove specifičnosti dokaj zahtevna. Zaradi njegove kratke dolžine bo namreč grajen v prečnem profilu dvakrat po 12,2 metra in bo vključeval tudi odstavna pasova, kar za predore sicer ni značilno. Posebnost predora je tudi v tem, da je zasnovan kot dvocevni predor s centralnim stebrom, ki bo nadomeščal manjko hribinske mase med predorskima cevema, saj je avtocesta Slivnica – Pesnica zaradi čim manjših vkopov projektirana z relativno majhno širino ločilnega pasu. Med gradnjo predora je predviden izkop približno 88 tisoč prostorninskih metrov materialov ter vgradnja 49 tisoč prostorninskih metrov betona.

Četrta faza gradnje mariborske zahodne obvoznice, ki jo poleg DARS-a sofinancirajo tudi Mestna občina Maribor (v deležu 19,9 odstotka pogodbene vrednosti danes sklenjene pogodbe), Plinarna Maribor (8,2 odstotka), Mariborski Vodovod (3,4 odstotka), KRS Tabor (0,9 odstotka), Telekom Slovenije (0,9 odstotka) in TS Radvanje Pekre Limbuš (0,5 odstotka), predstavlja izgradnjo 980 metrov ceste med cesto Proletarskih brigad in Lackovo cesto. Cesta bo grajena v normalnem prečnem profilu 26,5 metra in bo vključevala štiri vozne pasove (dva v vsako smer) ter kolesarski stezi in hodnika za pešce. Za potrebe izgradnje tega odseka bo potrebno deviirati (prestaviti) Ilichovo ulico v dolžini 90 metrov in Lackovo cesto v dolžini 300 metrov. Pod kožnim križiščem na Lackovi cesti bo zgrajen podhod za pešce in kolesarje, Pekrski potok pa bo cesta prečkala z mostom dolžine 27 metrov. Zgrajeni oziroma prestavljeni bodo komunalni ter energetski vodi, izvedeni pa bodo tudi vodnogospodarska ureditev Pekrskega potoka, krajinska in hortikulturna ureditev obcestnega prostora ter celotna prometna oprema ceste.

Izgradnja zahodne obvoznice Maribora je sicer razdeljena na več etap, doslej pa so zgrajene in predane prometu tri, in sicer Fontana – Turnerjeva ulica na levem in Koroški most – Erjavčeva ulica in Erjavčeva ulica – Proletarskih brigad na desnem bregu Drave.

Vzhodna avtocesta Maribora bo v celoti prometu predana predvidoma leta 2009, medtem ko bo prvi del (gre za približno kilometer dolg del med krožiščem Pesnica in razcepom Dragučova) prometu predan predvidoma koncem letošnjega leta, hkrati z 10 kilometrov dolgim pomurskim avtocestnim odsekom med razcepom Dragučova in priključkom Lenart. Predvidena predaja prometu četrte etape zahodne obvoznice Maribora je poleti prihodnje leto.

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta