Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04)
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.3.2007
Rok:12.3.2007
Kontaktna oseba:Petra Klarič, svetovalka za kmetijstvo, tel 22 01 387

Email: petra.klaric@maribor.si
Dvig razpisne dokumentacije: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II


vodoravna delilna črta