Mandat 2006 - 2010 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 17. izredno sejo mestnega sveta  - 39. seja odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 16. izredno sejo mestnega sveta  - 38. seja odbora, 28. junija 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor - prvo branje (GMS-834) za nadaljevanje 39. seje MS  - 37. seja odbora, 7. junija 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 15. izredno sejo mestnega sveta  - 36. seja odbora, 19. maja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 38. sejo mestnega sveta  - 35. seja odbora, 19. aprila 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2010 - druga obravnava GMS 742 za 14. izredno sejo MS  - 34. seja odbora, 30. marca 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 37. sejo mestnega sveta  - 33. seja odbora, 23. marca 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 13. izredno sejo mestnega sveta  - 32. seja odbora, 27. januarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 35. sejo mestnega sveta  - 31. seja odbora, 21. januarja 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 34. sejo mestnega sveta  - 30. seja odbora, 14. decembra 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Sklepu o pooblastitvi župana MOM za podpis pogodbe o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi XXVI. zmiske univerzijade 2013 kot nacionalnega projekta  - 29. seja, 24. november 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k odlokom o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov osnovnih šol na območju MOM GMS - 690  - 28. seja odbora, 16.november 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor - skrajšani postopek GMS - 676  - 27. seja odbora, 26. oktobra 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 31. sejo mestnega sveta  - 26. seja odbora, 29. septembra 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče h GMS-613 za 30. sejo mestnega sveta  - 25. seja odbora, 07. julij 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2009 - skrajšani postopek (GMS-612) in Sklepu o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2008  - 24. seja odbora, 24. junija 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 29. sejo mestnega sveta  - 23. seja odbora, 17. junija 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 27. sejo mestnega sveta  - 22. seja odbora, 14. aprila 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 25. sejo mestnega sveta  - 20. seja odbora, 12. februarja 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 24. sejo mestnega sveta  - 19. seja odbora, 22. januarja 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 22. sejo mestnega sveta  - 18. seja odbora, 18. novembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOM za leto 2008 - skrajšani postopek za 9. izredno sejo mestnega sveta  - 18. seja odbora, 18. novembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 21. sejo mestnega sveta  - 17. seja odbora, 21. oktobra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 20. sejo mestnega sveta  - 16. seja odbora, 24. septembra 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče odbora za kulturo za 19. sejo MS  - 15. seja odbora, 09. julij 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče h gradivu za 6. izredno sejo mestnega sveta  - 1. izredna seja odbora, 26. maja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 18. sejo mestnega sveta  - 14. seja odbora, 15. maja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Cenam programov mariborskih javnih vrtec (GMS-277) za 17. sejo mestnega sveta  - 13. seja odbora, 8. aprila 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče h gradivu za 4. izredno sejo mestnega sveta  - 11. seja odbora, 22. februarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča h gradivu za 3. izredno sejo mestnega sveta  - 10. seja odbora, 18. januarja 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k investicijskemu programu OŠ Franca Rozmana Staneta (in OŠ Ivana Cankarja), dograditev in adaptacija skupne šolske zgradbe na lokaciji OŠ Franca Rozmana Staneta (druga faza investicije) GMS-222 za 15. sejo mestnega sveta  - 9. seja odbora, 17. decembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Dokumentu identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo kulturne cone Pekarna v Mariboru  - Stališče - 8. seja odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 13. sejo mestnega sveta  - 6. seja odbora, 11. oktobra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k investicijskemu programu Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka Maribor (GMS-157) za 12. sejo mestnega sveta  - 5. seja odbora, 17. septembra 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Zaključnemu računu proračuna MOM za leto 2006 (GMS-108) za 9. sejo mestnega sveta  - 4. seja odbora, 31. maja 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Investicijskemu programu vrtca Koroška vrata Maribor - enota Kamnica, izgradnja nadomestnega objekta vrtca na lokaciji pri OŠ Kamnica (GMS-090) za 8. sejo mestnega sveta  - 3. seja odbora, 8. maja 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2007 (GMS-075) - druga obravnava - za 7. sejo mestnega sveta  - 3. seja odbora, 8. maja 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Cenam programov mariborskih javnih vrtcev (GMS-076) za 6. sejo mestnega sveta  - 2. seja odbora, 29. marca 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu MOM za leto 2007 - prva obravnava - za 5. sejo mestnega sveta  - 2. seja odbora, 29. marca 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča h gradivom za 1. izredno sejo mestnega sveta  - 1. seja odbora 13. februarja 2007
vodoravna delilna črta