JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2007 v Mestni občini Maribor, ki ga bo občina sofinancirala iz občinskega proračuna, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme javnih športnih objektov
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.11.2006
Rok:6.12.2006
Kontaktna oseba:Marjan Kosi

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  1-Razpisna dokumentacija za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 200
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javni razpis obrazec ŠP-2007 - Prijava na javni razpis za športne programe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-1- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja predšolskih otrok-zlati sonček in morski konjiček
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-1.1- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja predšolskih otrok-naučimo se plavati
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-1.2.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja predšolskih otrok-učenje drsanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-1.3.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja predšolskih otrok-Programi športnih društev in drugih izvajalcev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Zlati sonček, Krpan in morski konjiček
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.1.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Športno popoldne
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.2.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Programi športnih društev in drugih izvajalcev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.3.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.4.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Letne počitnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.5.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Otroška športna zima
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-2.6.- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja šoloobveznih otrok-Občinska šolska prvenstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-3 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)-Programi športnih društev in drugih izvajalcev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-3.1. - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)-Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-3.2. - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna vzgoja mladine (od 15 do 20 let)-Občinska šolska prvenstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-4 - Športna vzgoja otrok, mladine in študentov-športna dejavnost študentov-Občinska tekmovanja v okviru Univerzitetne športne zveze
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-5 - Šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-individualne športne panoge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-5.1.- Šport otrok in mladine. usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-kolektivne športne panoge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-5.2. - Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-individualne športne panoge(EKIPNA TEKMOVANJA)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-5.3. - Šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport-pripravljalni športni programi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-6 - Kakovostni šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-7 - Vrhunski šport
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-8 - Športno – rekreativna dejavnost odraslih nad 63 let
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-9 - Šport invalidov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-10 - Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter druge naloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-11 - Informatika in založništvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-12 -Priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-13 - Medmestno sodelovanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-14 - Športne prireditve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-15 - Promocijska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec ŠP 2007-16 -Delovanje zveze društev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  2. Razpisna dokumentacija za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec IV-OP 2007 - Investicijsko vzdrževanje
vodoravna delilna črta