Zbiranje ponudb za vdrževanje avtoparka Mestne občine Maribor 2007 – 2009
vodoravna delilna črta

Datum objave:17.11.2006
Rok:23.12.2006 do 12.ure
Kontaktna oseba:Breda P.BOROVNIK
Dvig razpisne dokumentacije v Materialno tehnični službi MOM,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Rok oddaje ponudbe:
23.11.2006 do 12.ure, glavna pisarna MOM, soba 121/I

Kontaktna oseba: Breda P.Borovnik
soba 322, tel.: 02/2201-360


vodoravna delilna črta