Opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali na območju MOM v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/04)
vodoravna delilna črta

Datum objave:15.11.2006
Rok:20.11.2006
Kontaktna oseba:Petra Klarič, svetovalka za kmetijstvo, tel 22 01 387
Email: petra.klaric@maribor.si

Dvig razpisne dokumentacije:

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Oddelek za gospodarske dejavnosti, soba 222/II.

 

 


vodoravna delilna črta